Ruimtes creëren met scheidingswanden

Blog > Hygiënische scheidingswanden

Meerdere ruimtes creëren door het toepassen van hygiënische scheidingswanden

Een ruimte indelen in verschillende ruimtes is vaak noodzakelijk om productieprocessen van elkaar te kunnen scheiden of een bepaalde routing in uw bedrijf te kunnen creëren. Door verschillende ruimtes van elkaar te kunnen scheiden met scheidingswanden is de kans op kruisbesmetting ook veel kleiner.

Het opbouwen van een productiebedrijf, voedselverwerkend bedrijf, farmaceutisch bedrijf begint vaak in een verwerkingsruimte die moet voldoen aan de eisen. Als je gaat beginnen als ondernemer zal dit een bestaand pand zijn wat omgebouwd moet worden of een kleine nieuwbouw, andere optie is dat je in een bestaand pand kunt beginnen wat al voldoet aan de eisen. Op basis van de HACCP richtlijnen (zie hieronder voor nadere uitleg van HACCP). Er zijn veel verschillende manieren om een ruimte in te richten. Problemen die hier vaak aan het licht komen zijn roestvorming, schades en vochtproblemen waardoor schimmels en bacteriën kunnen groeien.

  Vrijblijvende offerte aanvragen

  m2 wanden

  m2 plafond

  Traditioneel bouwen is niet meer van deze tijd!

  Traditionele hygiënische scheidingswanden zijn arbeidsintensief, het metselen van een wand of lijmen van blokken duurt lang. Deze wanden hebben droogtijd en moeten daarna nog afgewerkt worden met kunststof muur panelen of een andere hygiënische afwerking om als hygiënische scheidingswand te kunnen dienen. HSB (Hout Skelet Bouw) is iets wat je tegenwoordig sowieso niet meer wilt in een HACCP omgeving, hout kan vocht opnemen en kan blijven werken.

  Een HACCP systeemwand opbouwen van metalstud is een goede optie echter wel afhankelijk van de situatie, omdat de opbouw van gegalvaniseerd staal, isolate en gipsplaten van zichzelf niet vloeistofdicht is. Een Metalstud wand is daarna wel met kunststof muurpanelen af te werken waardoor er alsnog een HACCP systeemwand te creëren is.

  De hygiënische scheidingswanden van deze tijd

  Hygiënische scheidingswanden

  Met een hygiënische scheidingswand kunt u op verschillende manieren een ruimte bekleden of een ruimte opbouwen. Een box in box in een bestaande hal opbouwen kan met een panelen muur van sandwichpanelen. De panelen muur die HAP kan voorzien kan opgebouwd worden uit verschillende isolatiematerialen, afhankelijk van de brandwerendheid, isolatie en sterkte eisen. Een groot verschil hierin maakt bijvoorbeeld of er een vrij hangend plafond in komt of dat het plafond opgelegd moet worden op de wanden. Beloopbaarheid van het plafond heeft ook gevolgen voor de panelen muur.

  Kunststof muurpanelen kunnen ook dienen als voorzetwand in een ruimte die nog niet geïsoleerd is, door de panelen direct tegen de buitenwand aan te plaatsen wordt er ook vermeden dat er een holle ruimte wordt gecreëerd, dat is niet raadzaam in een foodsave omgeving. Hierdoor wordt de kans op ongedierte groter.

  HACCP systeemwanden van HAP kunnen voorzien worden van verschillende hygiënische afwerkingen. Aan 1 zijde Glasbord® FRP en aan de andere zijde een staalplaat of een b-keus FRP plaat als deze ruimte niet in het zicht komt (bijvoorbeeld buitenmuur). De dikte van de panelen muur wordt bepaald aan de hand van de eisen en de keuze van de isolatie. Het gaat hier altijd om maatwerk en deze panelen worden geproduceerd door onze leverancier in een eigen productieomgeving, hierin is dus alles mogelijk.

  In de kunststof scheidingswanden kan HAP ook de sparingen voorzien en ook de deuren leveren en plaatsen. Dit kunnen gewone loopdeuren zijn, pendeldeuren, snelloopdeuren of gewoon ramen. Deze kunnen uitgevoerd worden in kunststof met foodsave glas. Maar ook deuren van Glasbord® materiaal om een uniforme hygiënische afwerking te krijgen is een optie. De routing in uw bedrijf is van belang waar de deuren moeten komen en welk type deur hier het beste toegepast kan worden.

  Hygiënische wand- of plafond afwerking nodig?

  Eigenschappen > HACCP

  HACCP Scheidingswanden

  HACCP is een afkorting voor voor Hazard Analysis and Critical Control Points, het is een soort risico analyse protocol voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is gevarenanalyse en kritische beheerspunten. Bedrijven zoals u die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheerproces, wat wordt ondersteund door de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo min mogelijk risico op besmetting. Daardoor is in de loop der jaren gekomen dat het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting is geworden. De NVWA houd hier continu toezicht op en voert controles uit.

  HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Omdat het daar niet mogelijk is om bedorven voedsel partijen terug te sturen naar de fabriek en te vervangen door betere producten, werd het mislukken van een kostbare missie door voedselvergiftiging als een onacceptabel risico gezien.

  HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie- en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

  Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

  De zeven basisprincipes van een HACCP-systeem zijn:

  • Inventariseer alle potentiële gevaren.
  • Stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast – de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  • Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  • Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden.
  • Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
  • Pas verificatie toe – een periodieke check om na te gaan of de HACCP-aanpak goed werkt.
  • Houd documentatie en registraties bij – leg vast wat je hebt aangepast en hoe.

  In 1 hap van advies tot realisatie, totaal ontzorgen!

  Wilt u vrijblijvend advies op locatie over scheidingswanden waarin wij met u meedenken voor de beste oplossing ? Neem dan contact op en we maken een afspraak. Mocht u nog geen locatie hebben dan is een bezoek aan ons kantoor uiteraard ook geen probleem.

  Producten en toepassingen

  Meer toepassingsgebieden

  Onze hygiënische oplossingen zijn ook o.a. toepasbaar binnen de volgende branches:

  Cleanrooms

  Grootkeukens

  Koel- en vriescellen

  Kantoorpanden

  kantoorruimtes voorzien van wanden en plafonds
  Borgesius kiest wanden en plafonds van HAP BV
  huuskes
  SCA belgie kiest voor HAP BV
  de echte bakker kiest voor HAP BV montage
  burger king
  hygiënische wanden en plafonds voor McDonald's
  wanden en plafonds voor Ben & Jerry
  subway
  Brand
  panelen en wanden voor KFC
  Johma
  Plukon food group kiest wanden en plafonds van HAP BV
  Storteboom kiest wanden en plafonds van HAP BV
  Friesland Campina kiest deuren wanden en plafonds van HAP BV
  Vion
  De Gildeslager kiest wanden en plafonds van HAP BV
  Slagerij
  Pepsico
  Keurslager
  Aware